Infinitivar

O cruel dominar do infinitivo.

Advertisements

Sen título

na bacía os restos aínda frescos da linguaxe