Sen título

na bacía os restos aínda frescos da linguaxe