ficción

a emoción de contemplar o futuro

coma un torrente infinito de presentes

onde cada forza que nos delimita acaba desaparecendo

tras un simple aceno

tras unha opción

do sistema de escollas

desfacer repetir compartir

calquera interludio, compilación ou espera é obviada

da inmediatez do sono ao tempo exacto da emoción

Advertisements