estoupido

as mil primaveras

a luz espectral de Hopper

todo no estalo impecabelmente controlado do 3D

ese futuro que asolaga

mentres

contemplamos

Advertisements